Povinná výměna starých kotlů na pevná paliva

Povinná výměna starých kotlů na pevná paliva

Starý zdroj tepla se vyznačuje nehospodárným provozem a zvýšeným rizikem poruch. Podle aktuálního znění zákona o ochraně ovzduší bude od 1. 9. 2024 možné provozovat pouze kotle na pevná paliva v emisní třídě 3, 4 nebo 5. Starší, již nevyhovující kotle je potřeba vyměnit za jiný zdroj tepla. K poškozování životního prostředí přispívají také staré…

Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace

Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace

V České republice existují dvě významné dotační programy, které podporují ekologické a energeticky úsporné projekty – Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace. Tyto programy mají za cíl snížit energetickou náročnost budov, podpořit obnovitelné zdroje energie a zlepšit kvalitu ovzduší. Nová zelená úsporám Program Nová zelená úsporám (NZÚ) je zaměřen na podporu energeticky úsporných opatření v…