Ukázky kotlů na pevná paliva 1

Starý zdroj tepla se vyznačuje nehospodárným provozem a zvýšeným rizikem poruch. Podle aktuálního znění zákona o ochraně ovzduší bude od 1. 9. 2024 možné provozovat pouze kotle na pevná paliva v emisní třídě 3, 4 nebo 5. Starší, již nevyhovující kotle je potřeba vyměnit za jiný zdroj tepla. K poškozování životního prostředí přispívají také staré kotle na plyn nebo na elektřinu, protože spotřebovávají více energie než nově instalované úsporné zdroje tepla.

Ukázky montáží elektrokotlů 2

Jak poznat, že je kotel na pevná paliva nevyhovující? Každý kotel uvedený na trh v souladu s normou ČSN EN 303-5 má na výrobním štítku uvedenou třídu. Pokud je třída kotle 1 nebo 2, bude jeho provoz od 1. 9. 2024 zakázaný. V případě, že kotel výrobní štítek nemá, nebo na něm třída uvedená není, rozhodne o jeho provozu odborně způsobilá osoba v rámci pravidelné kontroly kotlů. Ta se dle zákona provádí jednou za 3 roky.

Nový kotel přináší řadu výhod. Kromě naplnění legislativních požadavků vám nový kotel zajistí nižší náklady na vytápění, komfortnější obsluhu, snazší údržbu a díky snížení množství spalin z vašeho komína také lepší vztahy se sousedy. Jaký kotel vybrat? Základní rozdělení je podle výkonu, typu paliva a způsobu jeho přikládání. Samočinná dodávka paliva se využívá především pro dřevní pelety nebo uhlí. Ruční přikládání je nutné u kotlů na kusové dřevo, brikety, piliny atd. U kombinovaných kotlů lze střídat ruční i automatické přikládání.

Kotle Rojek řady KTP na ruční přikládání jsou určeny ke spalování kusového dřeva a hnědého uhlí Kostka (40–100 mm). Konstrukce kotle však umožňuje také spalování briket, pilin nebo dřevní štěpky. Přidáním hořáku, dopravníku a zásobníku je umožněno spalování dřevěných pelet v automatickém režimu. Kotle Rojek řady KTP splňují emisní třídu 4 a požadavky EKODESIGN.

Na které nové zdroje tepla lze čerpat finanční příspěvky? Dotační program Nová zelená úsporám byl aktualizován a po letní pauze bude možné opět žádat o příspěvky od září 2023. Mezi podporované zdroje tepla patří kromě kotlů na biomasu také kamna, krby, tepelná čerpadla, solární kolektory a fotovoltaika. Kamna mohou být sálavá, teplovzdušná, akumulační nebo s teplovodním výměníkem. Mezi podporovaná tepelná čerpadla patří typy vzduch-voda, vzduch-vzduch nebo země-voda s plošným kolektorem. Příspěvek pokryje až 50 % způsobilých výdajů.

Od léta 2023 se také vrací kotlíkové dotace, které zajišťují jednotlivé kraje. Tento dotační program je určen pro nízkopříjmové domácnosti a pokryje až 95 % způsobilých nákladů. Mezi podporované zdroje tepla patří tepelná čerpadla a kotle na biomasu. Starý kotel na tuhá paliva je možné vyměnit také za nový plynový kondenzační kotel nebo kotel na uhlí, ale tyto zdroje nejsou podporovány dotačními programy.

Podobné příspěvky